Zašto rješavati sukobe nenasilno?

Rješavati sukobe nenasilno jedna je od najvažnijih vještina koja nam treba kroz cijeli život. Sukobi su uobičajen dio života i uvijek će ih biti. Pojavljuju se svakodnevno, između susjeda, u obitelji, u školi, među prijateljima, na radnom mjestu...

Sukob postaje prilika kada odaberemo nenasilan put: razgovor, suradnju, postavljanje pitanja, istraživanje problema, potragu za rješenjima koja će se svidjeti svim stranama u sukobu. No ponekad svi mi, pa i odrasli, trebamo pomoć posebno kad nas ometaju naši snažni osjećaji ili jednostavno ne vidimo rješenje.

Na sreću, postoje pomagači u sukobu koje zovemo medijatori. Oni zajedno sa stranama u sukobu tragaju za rješenjem s kojim će sve strane u sukobu biti zadovoljne. I još:

  • pomažu prepoznati pravi problem
  • znaju da jedino sukobljene strane znaju što je za njih najbolje
  • postavljaju pitanja
  • brinu se da svatko ima dovoljno vremena reći sve što želi
  • ne dopuštaju vrijeđanje, ruganje niti okrivljavanje
  • pomažu pronaći nenasilne riječi
  • ne zauzimaju strane
  • pomažu stranama da same smisle rješenje koje će svima odgovarati
  • čuvaju kao tajnu sve što se kaže na medijaciji