Konferencija "Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i njegova provedba"

"Ova je stranica razvijene uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost Centra za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek i ne može se ni pod kojim okolnostima smatrati odražavanjem stavova Europske unije."

 

U okviru provedbe dvogodišnjeg projekta Putovi do prava i pravde (2006-2008) koji je financiran sredstvima CARDS programa Europske unije za područje Dobro upravljanje i vladavina prava, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek organizirao je jednodnevnu konferenciju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći njegova provedba.

Konferencija je održana u Osijeku, 12. studenog 2008. godine u hotelu Osijek povodom usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je Hrvatski sabor, u postupku usklađivanja  zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, usvojio 16. svibnja 2008.g.

Osnovni cilj konferencije bio je dati stručni osvrt na usvojeni Zakon i perspektivu njegove provedbe, kao i razmotriti tijek priprema za njegovu cjelovitu provedbu i proces (ne)donošenja provedbenih propisa važnih za njegovu punu primjenu, te ukazati na teškoće s kojima se susreću udruge u primjeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Poseban naglasak stavljen je  na uvjete koje udruge trebaju ispuniti za registraciju pri Ministarstvu pravosuđa i s tim u vezi Pravilnik o načinu vođenja registra udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći.

Na konferenciji su govorili:

  • Vlasta Kovačević, Ministarstvo pravosuđa RH, načelnica Sektora za ljudska prava i besplatnu pravnu pomoć
  • Prof.dr.sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet Zagreb
  • Ljiljana Božić Krstanović, Centar za mir Osijek
  • Ante Krajina, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
  • Vlado Grujić, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

 

zadnja promjena: 12.12.2008.

euzastavaPOGLEDAJTE