Tekstovi o medijaciji

Literatura o medijaciji:

 1. Ajduković, M. Pečnik, N: Nenasilno rješavanje sukoba, Alineja, Zagreb, 1998.
 2. Angy, K.: Terapija igrom, ETF, Osijek, 1995.
 3. Ayalon, O.: Spasimo djecu, školska knjiga, Zagreb, 1995.
 4. Babbitt, E./Gutlove, P./Jones L.(1994.) Handbook of Basic conflict resolution skills,The Balkan Peace Project, Cambridge MA,USA, str. 98.
 5. Bagić, A., Gerasimovska-Kitanovska, B., Milenković, N., Stanković, N., Stubbs, P., Škrabalo, M., Vesić, A: S evaluacijom na ti, Quaker Peace and Social Witness, 2002.
 6. Beer, J.: Mirotvorstvo u vašem susjedstvu, Miriteljev priručnik, IV. Revidirano izdanje, svibanj 1990.
 7. Bunčić, K.; Ivković Đ., Janković, J., Penava, A.: Igrom do sebe; 92 igre za rad u grupi Alineja Zagreb, 1993. Zbirke igara u službi poticanja i razvijanja suradnje
 8. Bognar, L., Tonković, Lj., Ništ, M. Miroljupcipriručnik mirovnog odgoja. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Osijek, 2004.
 9. Boffey, D. B.: Nanovo se stvoriti, Alineja, Zagreb, 1995.
 10. Brajša, P.: Umijeće razgovora, C.A.S.H., Pula, 2000.
 11. Curle A., Elworthy S.: Podrivanje globalne kulture nasilja: postavljanje temelja za kulturu mira, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Live & Peace Institute, Upsalla 1997.
 12. Curle A.: Another Way, Positive Response to Contemporary Violence, Jon Carpenter Publishing, Oxford 1995.
 13. Curle A.: To Tame the Hydra, Undermining the Culture of Violence, Jon Carpenter Publishing, Oxford 1999.
 14. Čudina-Obradović, M., Težak, D.: Mirotvorni razred, Znamen, Zagreb, 1995. Čudina-Obradović, M./Težak, D. (1995.) Mirotvorni razred, Priručnik za učitelje o mirotvornom odgoju, Znamen, Zagreb, str. 264.
 15. Dalaj Lama: Snaga suosjećanja, Quantum, Zagreb, 1999.
 16. FERRUCCI, P.: Što nas uče djeca (učeći ih učimo od njih), Algoritam, Zagreb, 2000.
 17. Fine, N./Macbeth, F. (1992.) Playing with Fire, Training for the creative use of conflict, Youth Work Pres, London, str. 174.
 18. Frankl, V.: Nečujan vapaj za smislom, Naprijed, Zagreb, 1987.
 19. Furst, M.: Psihologija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 20. GLASSER, W.: Nastavnik u kvalitetnoj školi, EDUCA, Zagreb, 1999.
 21. GLASSER, W.: Teorija kontrole, Alinea, Zagreb, 1997.
 22. Graham, H.: Liječenje bojama, Mozaik knjiga, Zagreb, 1998.
 23. GORDON, T.: Škola roditeljske djelotvornosti, Poduzetništvo Jakić d.o.o., Zagreb, 1996.
 24. GOSSEN, D.: Restitucija ili preobrazba školske discipline, EDUCA, Zagreb, 1995.
 25. Humane vrednote, Hrvatski Crveni križ, Zagreb 2001.
 26. JANKOVIĆ, J.: Igrom do sebe, Alinea, Zagreb, 1993.
 27. JANKOVIĆ, J.: Sukob ili suradnja, Alinea, Zagreb, 1993.
 28. Janković, J.: Sukob ili suradnja, Alineja, Zagreb, 1993.
 29. JUUL, J.: Razgovori s obiteljima..., Alinea, Zagreb, 1995.
 30. Kovač-Cerović, T. i drugi (1993.) Igrom do spoznaje, Centar za antiratnu akciju, Beograd, str.158.
 31. Kovač-Cerović, T., Janković, S. i dr.: Igrom do spoznaje, Beograd 1995.
 32. Leimdorfer, T.(1992.) Once upon a Conflict, A fairytale manual of conflict resolution for all ages, Quaker Peace & service and Pax Christi, London, str.35.
 33. Lewis, S.L. Spiritual dance and Walk , Peace Works IC for Dances od Universal Peace, Fairfay, California, USA.
 34. Masheder, M.(1995.) Surađujmo, Djelatnosti i zamisli o miroljubivom rješavanju sukoba namijenjene roditeljima i učiteljima djece mlađe dobi, Sitograf, Osijek, str.64.
 35. Markačić, M.: Igrom do škole, Udruženje «Djeca prva», Zagreb, 2001.
 36. Medijacija u zajednici, Prikaz programa s primjerima radionica i radnim materijalima za trenere i trenerice, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, 2004.
 37. Miller, A.: Drama djetinjstva, Educa, Zagreb, 1995.
 38. Miljković, D., Rijavec, M.: Razgovori sa zrcalom, IEP, Zagreb, 1996.
 39. Miljković, D. Rijavec, M.: Kako postati i ostati (ne)sretan, IEP, Zagreb, 2001.
 40. MILJKOVIĆ, D. - RIJAVEC, M.: Razgovori sa zrcalom, IEP, Zagreb, 1996.
 41. MILJKOVIĆ, D. - RIJAVEC, M.: Razgovori sa zrcalom, IEP, Zagreb, 1996.
 42. NEILL, S.: Neverbalna komunikacija u razredu, EDUCA, Zagreb, 1994.
 43. Parry, D.: Krieger des Hezens, Sttudgart, 2. Auflage 1995.
 44. Peurača, B., Teršelič, V.: Medijacija – Posredovanje u sukobima za uporne, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, 2004.
 45. Pease, A.: GOVOR TIJELA, AGM, Zagreb, 2002.
 46. PLUT, D. - MARINKOVIĆ, LJ.: Konflikti i što s njima, Nansen dijalog centar Osijek, Osijek, 2001.
 47. Potter-Efron, R.: STALNO LJUTITI, V.B.Z., Zagreb, 1997.
 48. Pregrad, J.: seminar: KAKO BOLJE UPOZNATI SEBE I DRUGE OKO SEBE
 49. Raffai, A., Đorđević, I., Kruhonja, K.: Volonteri u izgradnji mira i zajednice
 50. Ramme, J., Riese, H.: Spiele fuer Viele, Braunschweig, 3. Auflage 1986. Niz igara za skupine različite dobi, podrijetlo: mirovni pokret Njemačke sedamdesetih godina. Sadr.i i nekoliko igri uloga.
 51. Reinhold, M.: PREŽIVETI UPRKOS RODITELJIMA, Esotheria, Beograd, 1998.
 52. Rieman, F.: TEMELJNI OBLICI STRAHA, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002.
 53. RIJAVEC, M.: Čuda se ipak događaju, IEP, Zagreb, 1994.
 54. Resse, E.M./Tartovici, J.M./Mareelino, A. (1993.) Study for UNICEF: “Children in War”, N.Y. USA.
 55. Rosenberg B. M. Nenasilna komunikacija – Jezik života. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Osijek, 2006.
 56. SEDLIĆ, B.: Svi različiti-svi jednaki, Europski dom, Slavonski Brod, 2000.
 57. Silberman M. (1990.) Active Training, A Handbook of Techniques, Designs, Case Examples, and Tips, Lexington Books, New York
 58. Singer K. (1988.) Lehrer-Schüler-Konflikte Gewaltfrei Regeln, Erziehungsschwierigkeiten und Unterrichtsstörungen als Beziehungs-Schwierigkeiten bearbeiten, Belz Verlag, Weinheim und Basel
 59. Shapiro, D.: Sukob i komunikacija: vodič kroz labirint upravljanja sukobom, Institut Otvoreno društvo, Hrvatska
 60. Schultz von Thun, F.: KAKO MEĐUSOBNO RAZGOVARAMO (1.-3), Erudita, Zagreb, 2001.-2003.
 61. SRIĆA, V.: Upravljanje kreativnošću, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 62. Teršelič, V., Mladineo, M.: Moć suradnje, Zagreb, 2001.
 63. TEŽAK, D. - ČUDINA-OBRADOVIĆ, M.: Priče o dobru, priče o zlu, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 64. Uzelac, M., Bognar, L., Bagić, A.: Budimo prijatelji, „Mali korak“ – Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb, 1994.
 65. Uzelac, M.: Za Damire i Nemire, „Mali korak“ – Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb, 1997.
 66. Uzelac, M., Bognar, L., Bagić, A.: Budimo prijatelji, .Mali korak. . Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb, 1994.
 67. Uzelac, M.: Za Svemire, .Mali korak. . Centar za kulturu mira i nenasilja, Zagreb, 2000
 68. Velika knjiga igara, Profil, Zagreb
 69. Veronek-Gemadnik, S.: Upoznajmo se, Profil, Zagreb
 70. Vukosavljević, N. Nenasilje?priručnik za treninge iz nenasilne razrade sukoba za rad s odraslima. Centar za nenasilnu akciju, Sarajevo, 2000.
 71. Zeldin, Th.: KAKO RAZGOVOR MOŽE PROMIJENITI VAŠ ŽIVOT, Edicije Božičević, Zagreb, 1999.
 72. Walker, J.: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe I, Frankfurt am Main, 1995.
 73. Winners all, Co-operative games for all ages, Pax Christi, London